Certificarea clădirilor verzi: trend sau necesitate?

Clădirile verzi nu mai sunt un simplu trend; ele reprezintă o abordare potrivită pentru a satisface exigenţele timpului actual, a cărei relevanţă şi importanţă va continua să crească. Beneficiile clădirilor verzi pot fi împărţite în trei mari categorii: ecologice, economice şi sociale.

ballard_library_is_LEED

Avantaje asupra mediului

 • Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin folosirea unor materiale cu amprentă de carbon redusă şi prin performanță energetică foarte bună
 • Producție locală de energie din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală etc.)
 • Reducerea dependențelor de combustibili fosili
 • Realizarea edificării noilor construcții pe așa numitele “brownfield”-uri – zone anterior construite (cu precădere zone industriale vechi) – care datorită evoluției societății, nu mai pot servi procesului industrial inițial, ca atare ele trebuind să primească o altă destinație utilă
 • Evitarea edificării construcțiilor noi în zone verzi sau pe terenuri virgine
 • Prin natura lor, aceste clădiri sunt astfel gândite și construite încât să respecte și să protejeze habitatul natural (flora și fauna)  din zona respectivă
 • Asigură prin rațiunea lor de a funcționa colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor  în cadrul programelor de “regenerate, reuse, recycle” – contribuind în acest mod la stoparea consumului ineficient de resurse primare limitate

Avantaje economice

 • Chiriile pentru o clădire verde sunt cu 10% mai mari decât cele de pe piața convențională
 • Clădirile verzi se vând/se închiriază mai repede, acesta constituind un avantaj net vizavi de cele convenționale și publicitate gratuită
 • Clădirile verzi au rata de ocupare mai bună decât construcțiile convenționale

Avantaje sociale

 • Calitate foarte bună a mediului interior: iluminare naturală, ventilație conformă cu normele igienico-sanitare, construcții fără emisii de compuşi organici volatili la nivelul încăperilor, confort termic, sănătate şi productivitate
 • Beneficiile în productivitate ale angajaților sunt de 10 ori mai mari
 • Costuri mici în exploatare
 • Sunt o component puternică de CSR (corporate social responsibility) a proprietarilor care le realizează – atât față de mediul construit românesc, prin promovarea unui fond construit net superior celui existent; cât și față de resursa umană utilizată de angajator în procesele sale productive

(sursa: rogbc.org)

Green-Construction

Tendinţe actuale pentru construcţii verzi

Folosirea materialelor reciclate în locul materialelor tradiţionale. Sticle, conserve, anvelope sau lemn reciclat sunt doar câteva din exemple, materiale folosite în mod creativ şi eficient pentru a crea clădiri ecologice.

Sistem de ventilaţie eficient. În general, acest sistem utilizează o cantitate mare de energie, care poate ajunge până la 2/3 din facturile la energie. În prezent, în construcţii se caută soluţii alternative de reducere a energiei prin metode de utilizare a energiei solare, eoliene, geotermale.

Acoperişurile verzi sunt total sau parţial acoperite cu vegetaţie.

Dimensiuni mai mici ale clădirilor. Deşi numărul clădirilor verzi e în creştere, acestea tind să fie tot mai mici în dimensiuni, utilizând astfel mai puţin material şi mai puţină energie decât clădirile mai mari.

Energia solară – multe clădiri utilizează acum panouri solare instalate pe acoperişuri. Această sursă de energie alternativă tinde să fie mai curată, mai eficientă şi mai puţin costisitoare pe termen lung.

Certificările LEED sau BREAM sunt acum un obiectiv pentru multe companii, pentru că astfel de certificări pot oferi firmelor un avantaj competitiv.

Conservarea Apei – Multe case şi clădiri comerciale utilizează acum ploaia folosind sisteme de colectare pentru a minimiza utilizarea apei externe.

Autor: Alexandra Stoica, Director executiv DAS Engineering Grup

Surse foto: fastcompany.com, greenworkexperience.com, constructiondigital.com